Fra idé til realisering

Fra idé i 2018 til møte 23. januar 2020 med 33 interesserte

“Vi har en langstrakt strandlinje langs fjordene våre i Inderøy kommune, og mange brygger og båtforeninger. Mange har opp igjennom tiden påpekt at fjordene representerer større potensiale for verdiskapning enn vi har nyttet så langt“ – var noe av det vi pratet om på Kjerknesvågen Kai- og Båtforening.

Fra Google kart til…

En initial kartlegging er gjennomført, der de ulike bryggene i kommunen er plassert på et Google kart. Det ble løftet spørsmål i møte 23. januar 2020 om de frammøtte båtforeningene har lyst til å få på plass oppdatert informasjon for sine brygger på kartet, noe ingen innvendte mot. Det framkom synspunkter i møtet om at det hadde vært veldig kjekt med god informasjon om bryggene her, slik at en enkelt kan henvise gjester et sted i kommunen til de andre tilgjengelige bryggene.

Siden har idé og møter blitt til et SA

Mulighetene er STORE og potensial STØRRE; “Hva kan vi i fellesskap, kommune, frivillighet og næringsliv sammen gjøre ut av mulighetene?“

En idé fra 2018 tok oss til møter i 2020, og 18. februar 2021 ble Den Fagre Fjordvei stiftet, og et styre med syv driftige individer har nå tatt an den videre utvikling av Den Fagre Fjordvei SA.

Ideen er realisert! Nå begynner jobben.

Formålet med Den Fagre Fjordvei

“Å fremme Den Fagre Fjordvei som et felleskap, merkevare og en positiv aktør for medlemmene. Foretaket skal være en tilrettelegger med tjenestesalg som markedsføring og profilering for at medlemmene kan drive næringsvirksomhet med servering, sport- og fritidsaktiviteter, handel av dagligvarer og forbruksvarer.“

Hvorfor navnet Den Fagre Fjordvei?

“Her ser eg fagre fjord og bygdir, Som mange gamle kjempur bar, Med mange slike store dygder, At tidt me tru det gudar var…“ – Ferdaminne frå sumaren 1860, Aasmund Olavsson Vinje.

Bli med i Den Fagre Fjordvei?

Aktør med brygge? Landaktør? Tilbyder? Samarbeidspartner? Sponsor?

Ta gjerne kontakt

Den Fagre Fjordvei ble stiftet 18. februar 2021, og et styre med syv driftige individer har nå tatt an den videre utvikling av Den Fagre Fjordvei. Offisiell lansering er planlagt til april 2021.