Kontakt DFF

Del
Del
Del

Adresse

BRYGGE

KØLHAGAN BRYGGE
Nergata 15, Straumen
7670 Inderøy

RING OSS

Styreleder · 934 13 338
Portal · 939 34 929

DEN FAGRE FJORDVEI

Ønsker du å bli andelseier, eller medlem/aktør, samarbeide med oss, være arrangement-sponsor, har tips, spørsmål eller annet. Send gjerne en melding.

  Den Fagre Fjordvei SA styre

  Styret har ansvaret for å gjennomføre aktiviteter koblet til Den Fagre Fjordveis formål:
  “Foretaket skal markedsføre og profilere Den Fagre Fjordvei til fordel for medlemmenes næringsvirksomhet med servering, sport- og fritidsaktiviteter, handel av dagligvarer og forbruksvarer.“

  STYRELEDER

  Rune Langfjæran

  934 13 338

  AKTØRER SJØSIDE

  Per-Olav Lorentzen

  419 15 220

  SAMARBEID

  Anne Kjersti Bakstad

  902 09 877

  AKTØRER LANDSIDE

  Anne Haga

  995 73 854

  OPPLEVELSER ØST

  Trygve Wannebo

  952 16 633

  MEDIA & PORTAL

  Eddie Erlend Winther

  939 34 929

  OPPLEVELSER VEST

  Geir Jostein Ørsjødal

  928 55 587